Category Archives: Lietuvių kalbos testai

Lietuvių kalbos testai 6 klasei

Gerb. lietuvių kalbos mokytojai, UAB „UGDA“ išleido leidinį „Lietuvių kalbos testai“ 6 klasei. Autorė Rita Matulienė iš Vilniaus. Šis testų rinkinys skirtas 6 klasės mokinių lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams įtvirtinti ir patikrinti. Rinkinį sudaro 17 testų (po du variantus) komplektų, sudarytų remiantis Atnaujintomis bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. Pabaigoje pateiktas baigiamasis kontrolinis darbas. Testai apima visas […]

Lietuvių kalbos testai 7 klasei

Gerb. lietuvių kalbos mokytojai, UAB „UGDA“ išleido leidinį „Lietuvių kalbos testai“ 7 klasei. Autorė Rita Matulienė iš Vilniaus. Šis testų rinkinys skirtas 7 klasės mokinių lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams įtvirtinti ir patikrinti. Rinkinį sudaro 17 testų komplektų po du variantus ir baigiamasis kontrolinis darbas. Užduotys parengtos pagal Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas bei Išsilavinimo […]

Lietuvių kalbos testai 8 klasei

Gerb. lietuvių kalbos mokytojai, UAB „UGDA“ išleido leidinį „Lietuvių kalbos testai“ 8 klasei. Autorė Rita Matulienė iš Vilniaus. Testų rinkinys skirtas aštuntos klasės mokiniams. Leidinyje mokytojas ir mokinys ras įvairių pratimų, padėsiančių geriau išmokti bei įtvirtinti lietuvių kalbos rašybos, skyrybos, kirčiavimo, kalbos vartojimo, morfologinio bei sintaksinio nagrinėjimo įgūdžius. Pateikta 12 testų po tris variantus ir […]

Lietuvių kalbos testai 5 klasei

Gerb. lietuvių kalbos mokytojai, UAB „UGDA“ išleido leidinį „Lietuvių kalbos testai“ 5 klasei. Autorė Rita Matulienė iš Vilniaus. Testai apima visas 5 klasėje nagrinėjamas lietuvių kalbos sritis: rašybą, žodžių darybą, fonoteką, kirčiavimą ir sintaksę. Kiekvieno testo pabaigoje pateikiama lentelė padės tiek mokytojui įvertinti mokinio gebėjimus, tiek pačiam mokiniui įsivertinti savo žinias.